Consells

TORNADA A L'ESCOLA

Recordi que aquestes compres o contractacions  s'han de fer de manera responsable, perquè no desequilibrin el pressupost familiar i per tal que siguin segures, solidàries i respectuoses amb el medi ambient.

Per tant, convé tenir en compte aquests consells per evitar les compres ràpides que desestabilitzen l'economia familiar:

• Tingueu responsabilitat i mesura en les compres i contractacions perquè no desequilibrin la vostra economia.
• Feu una llista dels productes o serveis necessaris (roba, llibretes, llibres, plumiers, uniformes, cursos,...), després d'haver fet una valoració dels que ja teniu.
• Elaboreu un pressupost previ adequat a la despesa disponible.
• Compareu els preus en diversos establiments i fixeu-vos en la qualitat dels productes.
• Feu un ús prudent de la targeta de crèdit i controleu la despesa que no pagueu en efectiu.
• Pregunteu al comerciant per la possibilitat de canviar l'article comprat. L'establiment no té l'obligació de canviar un producte que està en perfecte estat, a menys que ho anunciï.
• Llegiu detingudament les instruccions d'ús i les característiques del producte per comprovar que s'ajusta a les vostres necessitats i a la dels vostres fills.
• Demaneu i conserveu el tiquet de compra o la factura o el contracte que signeu , ja que són la vostra garantia.
• Si detecteu defectes en el producte o que el servei no es presta correctament, cal dirigir-vos a l'establiment on s'ha adquirit o contractat  i presenteu el tiquet de compra o la factura o el contracte .
• Tingueu en compte que anar a comprar fora del municipi suposa una despesa addicional.
• Tingueu en compte altres elements en la compra dels productes, com valorar si en la seva producció s'han tingut en compte criteris de sostenibilitat, els seus efectes sobre el medi ambient (comproveu si l'etiqueta té informació mediambiental, si està fet amb materials reciclables, l'embalatge, etc) i triar els productes fets a Catalunya, a prop nostre i en cas que vinguin de tercers països, triar productes de comerç just, que garanteixen que en la seva producció s'han respectat els drets humans i dels treballadors que els han fet.

 

Si us voleu inscriure en un gimnàs o en una acadèmia d'idiomes...:
• Us han d'informar del preu total i complet (IVA inclòs) mitjançant un rètol visible a l'establiment o d'una tarifa o un fullet de preus.
• Demaneu les condicions contractuals i llegiu-les detingudament.
• Informeu-vos del procediment de baixa.
• Assegureu-vos dels serveis inclosos en el preu i dels serveis opcionals que es paguen a part i incrementen el preu (p.ex. entrenador personal, serveis de biblioteca...)
• Informeu-vos de les condicions econòmiques de pagament:si hi ha matrícula inicial, si pagareu una quota mensual, si hi ha període de permanència (p.ex.1 any), si és un servei finançat a través d'un crèdit al consum que us ofereix la mateixa empresa (p.ex. l'acadèmia d'idiomes)
• Teniu dret a rebre una còpia del contracte, la factura, el rebut o el justificant dels pagaments efectuats.
• Recordeu que la publicitat és vinculant: podeu exigir-ne el compliment.
• Conserveu els documents que descriuen el servei i n'especifiquen les característiques (publicitat, catàleg de serveis...)

 

Si voleu començar una col·lecció (p.ex. una enciclopèdia per fascicles , DVD,  cromos...):
• Informeu-vos del preu real de cada entrega i de la durada de la col·lecció.
• No us deixeu enlluernar per les ofertes de llançament.
• Informeu-vos del nombre de fascicles/entregues que conformen la col·lecció.
• Calculeu el preu total i complet (IVA inclòs) de la col·lecció.
• Conegueu les característiques de la col·lecció abans de començar-la (si respon a les vostres necessitats o gustos, si és una despesa raonable per al vostre pressupost...)
• Valoreu si realment n'esteu interessats.
• Assegureu-vos de la periodicitat (setmanal, quinzenal, mensual...) en què es posa a la venda.
• Conserveu les dades dels responsables de la col·lecció (nom o raó social, adreça física, NIF, servei d'atenció als clients...).

En tots els casos recordeu que:

• Totes les empreses han de disposar de fulls oficials de reclamació/denúncia.
• És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum

 

 

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50