Consells

DISFRESSES

L' Agència Catalana del Consum recomana a les persones consumidores i usuàries que segueixin els consells següents: 

- Les disfresses per a nens o nenes es consideren com una joguina i han de complir els requisits de seguretat i les normes específiques que s'apliquen en funció de la joguina: compliment de les propietats mecàniques i físiques (peces petites), de superfície de ventilació o d'inflamabilitat. Han de portar les indicacions següents:

* El marcatge CE que significa que la joguina marcada compleix les exigències essencials de seguretat previstes a les normes comunitàries. 

* El nom i la marca del producte. 

* La raó social i l'adreça del fabricant o importador. 

* Les instruccions i advertències d'ús. 

- Si compreu màscares, vigileu que hi hagi prou orificis de ventilació i que aquests s'adeqüin a l'edat de la persona que les hagi de fer servir. 

- Si compreu cosmètics, vigileu que en l'etiquetatge s'indiqui, com a mínim, el nom del producte, el del responsable (o fabricant o importador, amb l'adreça inclosa), la data mínima de caducitat, el número de lot i els components. 

- Quant a les disfresses, en ser productes tèxtils, vigileu que l'etiquetatge inclogui la informació següent:

*El nom, l'adreça i el NIF del fabricant, comerciant o importador. 

* Als productes fabricats a l'Estat espanyol, hi ha de constar el número de registre industrial del fabricant. 

* En els productes importats de fora de la Unió Europea, ha de constar el número d'identificació fiscal de l'importador.

* En els articles de confecció i de punt tèxtil (cotó, llana, etc.) ha de constar la composició del producte.

- És recomanable comprar disfresses que incloguin les indicacions de conservació a l'etiquetatge, per saber com rentar-les i conservar-les.

- Si compra disfresses i productes, demaneu i conservi el tiquet de compra o la factura, ja que això és la garantia. També convé conservar els catàlegs comercials i la publicitat del producte en què es defineixin les característiques. Si detecta defectes en el producte, ha de dirigir-se al establiment on s'ha adquirit i adjuntar el tiquet o la factura de compra.

- Llegiu detingudament les etiquetes, les instruccions d'ús i les característiques del producte.

- Pregunteu al comerciant per la possibilitat de canviar el producte. L'establiment no té l'obligació de canviar un producte que està en perfecte estat, a menys que ho anunciï.

- Si decideix fer-se vostè mateix la disfressa, pot reciclar els materials que no utilitzi i ser creatiu.

- Tots els comerços han de disposar de fulls oficials de queixa / reclamació / denúncia.

- És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum.

 

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50